เรียนผู้ถือกรมธรรม์

เนื่องจาก WRLIFE ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัย WRLIFE สำหรับสัตว์เลี้ยง ได้มีคำสั่งให้เราหยุดทำการตลาดผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงWRLIFE ดังนั้น จึงไม่สามารถซื้อประกันภัยสำหรับสัตว์เลี้ยง WRLIFE จาก InsurePaws ได้อีกต่อไป

เราตระหนักถึงความสำคัญของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยสัตว์เลี้ยงของท่านเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม InsurePaws ในฐานะผู้ให้บริการด้านการตลาด ไม่มีอำนาจตัดสินใจใด ๆ ในกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ทั้งนี้ InsurePaws ดำเนินการในฐานะตัวกลางให้แก่ WRLIFE เท่านั้น และไม่ได้มีฐานะเป็นผู้รับประกันภัยแต่อย่างใด

โปรดส่งคำขอให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนของท่านไปยังบริษัท แอสซิส อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิสเซส จำกัด ที่ pet_claims@assistinter.com เนื่องจากบริษัท แอสซิส อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้ที่ WRLIFE ได้แต่งตั้งให้เป็น “ผู้ดำเนินการ” อย่างเป็นทางการ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการและจัดการเกี่ยวกับกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด

หากผู้ถือกรรมธรรม์ท่านใดมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการต่อกรมธรรม์ประกันภัย WRLIFE สำหรับสัตว์เลี้ยงฉบับปัจจุบันของท่าน โปรดติดต่อ WRLIFE โดยตรงที่ contact@wrlife.net

คำถามที่พบบ่อย

เรามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือทุกท่าน เราได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อย (FAQ) มาเพื่ออำนวยความสะดวกของท่าน คำถามที่พบบ่อยเหล่านี้ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นตัวช่วยให้ท่านได้ไขข้อข้องใจ และเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านได้ติดต่อให้ถูกหน่วยงานที่สามารถให้คำตอบแก่ท่านได้

 • ใครคือ Insurepaws?

  Insurepaws เป็นชื่อของเว็บไซต์การตลาดที่ใช้เพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์ประกันสัตว์เลี้ยงของ WRLIFE ที่ชื่อว่า InsurePaws มันไม่ใช่นิติบุคคล

 • ผลิตภัณฑ์ประกันสัตว์เลี้ยงเป็นของใคร?

  Wrlife LLP เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ประกันสัตว์เลี้ยง

 • บริษัทประกันสัตว์เลี้ยงของคุณคือใคร?

  บริษัทประกันของคุณคือ Wrlife LLP

 • คุณจ่ายเบี้ยประกันให้กับใคร?

  คำตอบ 1: คุณจ่ายเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิตให้กับ Wrlife LLP (โปรดตรวจสอบสลิปการชำระเงินของคุณ)

  คำตอบ 2: คุณจ่ายเบี้ยประกันโดยการโอนเงินให้กับ Assist International Services (โปรดตรวจสอบสลิปการชำระเงินของคุณ)

 • คุณควรส่งเคลมไปที่ไหน?

  คุณควรส่งเคลมไปที่: pet_claims@asistinter.com และ contact@wrlife.net

 • คุณควรขอคืนเงินจากที่ไหน?

  คุณควรขอคืนเงินจาก Wrlife LLP

 • ฉันควรยกเลิกกรมธรรม์ประกันของฉันหรือไม่?

  คำตอบ: เราได้แจ้งให้ Wrlife LLp ทราบเรื่องการยุติการทำงานของเราเนื่องจากขาดการตอบสนองและไม่สามารถดำเนินการเรื่องเคลมได้ตามกำหนดเวลา เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าพวกเขาจะปฏิบัติตามภาระหน้าผูกพันที่ต้องทำของพวกเขาหรือไม ที่สุดแล้วการยกเลิกกรมธรรม์ประกันของคุณนั้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณ

 • ฉันควรยกเลิกบัตรเครดิตของฉันหรือไม่?

  คำตอบ: ท้ายที่สุดการตัดสินใจในการยกเลิกบัตรเครดิตของคุณนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณ อย่างไรก็ตามหากคุณเลือกที่จะยกเลิก กรุณาแจ้งธนาคารให้ออกบัตรใหม่ เลขบัตรใหม่ เพื่อป้องกันการถูกตัดเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตออกจากบัญชีของคุณ โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามข้อสัญญาที่คุณมีกับทาง Wrlife lLLP สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือเราไม่สามารถรับประกันได้ว่า Wrlife บริษัทประกันของคุณ จะปฏิบัติตามหน้าที่ภาระผูกพันของพวกเขาหรือไม่

เรากำลังพยายามอย่างยิ่งเพื่อให้ความช่วยเหลือทุกท่าน สิ่งสำคัญที่ต้องแจ้งให้ทราบและโปรดเข้าใจคือ เราไม่มีอำนาจใดๆ ในการพิจารณาเรื่องการเคลมและการคืนเงินประกัน การตัดสินใจทั้งหมดขึ้นอยู่กับ Wrlife LLP เท่านั้น

WRlife LLP, สหราชอาณาจักร 44 Broadway Stratford, ลอนดอน E15 1XH หมายเลขใบอนุญาตประกันภัยทั่วไป 5123 หมายเลขใบอนุญาตโบรกเกอร์ประกันและประกันภัย 16000457 (ข้อมูลทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้ที่ www.wrlife.net) Contact@wrlife.net.com

Assist International Services 284 (A4c) ชั้น 1 ซอยสุนวาทิพย์ 4 ถนนพระราม 9, บางกะปิ, ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย (ข้อมูลสามารถตรวจสอบได้ที่ assistinter.com)